Yrittäjien mielenmaisema

Olen aina ollut suunnattoman kiinnostunut uudesta tiedosta ja sen käyttömahdollisuuksista. Olen valmis päivittämään osaamiseni tai tarvittaessa muuttamaan näkemykseni, jos uusi tieto osoittaa aiemman käsitykseni kannattamattomaksi tai peräti täysin vääräksi.

Kuulun heihin, joiden mielestä “takin kääntämistä” käytetään usein käsitteenä väärin.

Mahdollisuutta toimia uuden tiedon valossa tulisi arvostaa ja aktiivisesti hyödyntää liiketoiminnassa.

Nykyisellä tietomäärien kasvuvauhdilla ei ole mahdollista antaa yksiselitteistä, muuttumatonta kantaa tai ratkaisua kovinkaan moneen tulevaa kehitystä käsittelevään asiaan. Ei ainakaan liiketoiminnassa. Ihmisen luotettavuus ei perustu siihen, mitä mieltä hän on joskus ollut ja pysyykö näkemyksessään iäti, jos perustavanlaatuiset asiat ovat muuttuneet tai niistä saadaan parempaa tietoa. Luotettavuus syntyy kannanottajan motiiveista mielipiteensä vaihtoon tai siinä pysyttäytymiseen sekä nähdystä vaivasta tiedonhankinnassa. 

Yrittäjinä Hannun kanssa toimimme tiedolla johtamisen mallilla. Oikean tiedon hyödyntäminen päätöksenteossa on olennaista kaikille kehittyville yrityksille. Olemme tottuneet toimimaan niin tiedon tuottamisen kuin sen hyödyntämisen parissa. Näin meille on syntynyt omaan ja asiakkaiden käyttöön tehokas työkalupakki, jolla liiketoiminnan parempi ymmärrys kasataan oikeaan aikaan ja tarpeeseen. Tiedolla johtamisen toimintamalli ei ole ainoastaan johtoryhmätyötä, vaan se on tapa tehdä ja toteuttaa järkeviä päätöksiä kaikessa jokapäiväisessä liiketoiminnassa. Tarkoitus ei ole selvittää vain jo tapahtuneita asioita, vaan ennen kaikkea oppia tulevista vaikutuksista ja mahdollisuuksista.

Eri työyhteyksissä tehdyissä persoonallisuustesteissä minua on usein kuvattu tekijäksi, joka suhtautuu myönteisesti muutokseen ja auttaa muitakin löytämään siitä positiivisia puolia. Katson ja rakennan luontevasti suurta kuvaa, mutta poikkeuksellisena piirteenä testitulosten mukaan on kyky huomata myös tärkeitä yksityiskohtia. Joskus kyse on myös vähemmän tärkeistä yksityiskohdista. Olenkin joutunut kustannustoimittajan työn jälkeen aktiivisesti työntämään pilkunviilaustaipumukseni taka-alalle tehokkaamman etenemisen nimissä.

Visioiden luonti ja halu konkreettisesti vaikuttaa paremman tulevaisuuden rakentamiseen yhdistää meitä Hannun kanssa. Isolla pensselillä maalataan suuria linjoja taivaanrantaan myöhäisillan auringonlaskussa, usein koiran kanssa rantakallioilla. Aamusta laitetaan istumalihakset koetukselle koneen ääressä, kun tavoitteet pilkotaan mitattaviksi osiksi ja tehtäviksi – ja sitten ne myös tehdään.

Hannu päivittää jatkuvasti teknologista osaamistaan. Jatkuvasti. Hänellä on mielessään suunnaton tietotausta ja ilmeisen kehittynyt systeemi kaikelle analysoinnille, koska hän pystyy tarvittaessa ottamaan uuden tiedon välittömästi käyttöönsä ja tunnistamaan sen aseman aiempaan verrattuna. Hannu on korvaamaton työparini silloin, kun haluan rakentaa digitaalisen ratkaisun mahdollisimman tulevaisuus-kestäväksi ja mahdollisimman tehokkaasti käyttöönotettavaksi. 

Meitä yhdistää myös usko ihmisten käsittämättömään potentiaaliin uuden tiedon hankinnassa, käsittelyssä ja hyödyntämisessä. Hannullekin yksi palkitsevimpia tehtäviä on tiimien motivointi. Vaikka kuinka olisi itse jo pitkällä kehitysajatustensa kanssa, on keskityttävä rakentamaan selkeät askeleet sille, miten kaikki pääsevät eteenpäin samaan suuntaan. Tulevaisuudessakin on tylsää yksin tai meillä edes kaksin. Siksi me teemme tätä mitä teemme. 

Kerro, jos voimme olla avuksi!

– Sari