Miten voimme olla avuksi?

Digitalisaation helmiä voi kasvattaa

"Osallistaminen. Selkeys. Mittaaminen. Tulosten näkeminen on palkitsevaa kaikille."
Hannu Korhonen

Pulse Drive Oy

Y-tunnus: 1008063-0

sari.korhonen@pulsedrive.fi hannu.korhonen@pulsedrive.fi

Sarin kuva

Sari Korhonen

Sari on perehtynyt työelämään lähes kolmenkymmenen vuoden ajan niin kotimaassa kuin ulkomaillakin, pienyrityksistä Suomen edustustoihin. Hän on innostunut jokaisesta vastuulleen uskotusta tehtävästä, jotka ovat olleet enemmän kuin monipuolisia tukitoiminnoista johtoryhmiin. 

Sari on opiskellut korkeakoulututkinnoissaan kauppa- ja hallintotieteitä, juridiikkaa ja viestintää.  Hän on päässyt käyttämään tätä kaikkea sekä paljon uutta matkalla oppimaansa kokemusta niin työelämässä kuin opetus- ja coaching-tehtävissä. Sari lukee sujuvasti erilaisia työympäristöjä, tiimejä, projekteja ja tehtäviä, ja käyttää työkalupakistaan osuvimpia välineitä kulloistenkin tavoitteiden ja liiketoimintatarpeiden mukaan. 

Sari haastaa mielellään jokaisen parhaaseen suoritukseensa, ja ennen kaikkea itsensä. Sarin kokemuksen mukaan digitaalisetkin innovaatiot lähtevät aina ihmisestä, ja tavoitteet ja kovatkin tulokset on mahdollista saavuttaa arvostusta ja empatiaa unohtamatta.

Hannun kuva

Hannu Korhonen

Hannu elää ja hengittää digitalisaatiota mieli tulevaisuudessa ja kädet konkretiassa. Hän on visionääri, joka pystyy yhdistämään kokemusta ja näkemystä kestävien ja toteutuskelpoisten ratkaisujen rakentamiseen. 

Hannulla on maisterin tutkinto tietojenkäsittelytieteestä ja jatkuvan oppimisen asenne työelämään. Hannu asettautuu mielellään ja tosissaan erilaisiin rooleihin sen mukaisesti, missä tarve on. Usein on tarvittu teknologiajohtajaa. Monipuolisuuttaan Hannu hyödyntää niin tiimien motivoinnissa kuin projektien johtamisessa. 

Hannu on soittolistan ykkösenä, kun käsillä on haastava projekti. Välillä niissä on kyse liiketoimintakriittisyydestä, välillä erityisen monimutkaisista taustarakenteista. Hannun kolme ensimmäisenä mieleen tulevaa työelämän iloa ovat 1) uusiin web-teknologioihin perehtyminen, 2) erilaisten osaajien kanssa työskentely ja 3) kaikenlainen optimointi.