Digitalisaation edistämistä visiosta konkretiaan

Autamme yrityksiä ja organisaatioita rakentamaan maailmaa, jossa seuraavienkin sukupolvien on ilo elää.

Digitalisaatio vapauttaa mahdollisuuksia sisällöistä teknologiaan

…ja vaikuttaa yli perinteisten roolien ja toimialarajojen. Tiedon ja tekniikan yhdistelmällä saavutetaan parhaat tulokset. Konsultoinnin lisäksi kehitämme tuotteita ja palveluita.

Tunnista ja toteuta koko potentiaalinne

Meidän kanssa etenet onnistuneesti kokemuksen ja kokeilukulttuurin tehokkaassa tasapainossa.

Erityis-osaamista

Pysyvää on vain muutos, mutta se on tehokkaasti hallittavissa ja toiminta kehitettävissä kestävien periaatteiden ja käytäntöjen pohjalta. Tukea, työkaluja ja onnistumisen kokemuksia.

Coachingin toimii yrityksessä niin yksilöiden kuin tiimien voimavarojen hyödyntämiseen. Coaching on tavoitteellista ja antaa työvälineet haastaviinkin tilanteisiin ja muutoksiin.

Onnellinen työntekijä on tuottavampi myös ohjelmistokehityksessä. Tehokas, turvallinen, läpinäkyvä, tarpeeksi haastava ja opettavainen työkulttuuri luodaan monilla pienillä teoilla. Taitavat ammattilaiset vetävät kaltaisiaan puoleensa. 

Sujuvassa innovaatioprosessissa jokainen työntekijä on osa innovaatiotoimintaa omassa työarjessaan. Toiminnalla on selkeä rakenne ja suunnitelmallisesti käyttöönotetut välineet eikä tuloshakuisuutta tarvitse pelätä.

Oikeusteknologian ratkaisuissa painopisteenä voi olla työvälineiden tehokas käyttö, digitaalinen palvelukehitys, alan tulevaisuusvisiot tai kokemustyöpaja. Tuemme rohkeutta tuoda uutta suunnitteluun ja toteutukseen.

Innovaatio-prosessin suunnittelu ja toteutus

Liiketoiminta tarvitsee innovaatioita. Selkeä ja tuloshakuinen prosessi mahdollistaa ideoiden työstämisen innovaatioiksi jokaisen työarjessa yrityksen omilla työvälineillä. Tulosten näkeminen on palkitsevaa kaikille.

Hackathon

Fasilitoitu yhteiskehittämisen tapahtuma tuottaa uudenlaisia ratkaisuja ja sopii myös yrityksen sisäiseksi kehityspäiväksi. Tehokasta yhdessä tekemistä digipainotuksella.

Vati

Rakensimme Energiavirastolle valvontatietojärjestelmän, jolla virasto valvoo jokaista suomalaista sähköverkkoyhtiötä.

Eldis

Olemme tehneet monitavoitteisen päätöksenteon tukijärjestelmän, jossa tehokkuuslaskennan ja analysoinnin avulla voidaan optimoida mm. investointeja ja siirtohinnoittelua.

Konsultointi

Olemme auttaneet suomalaisia pörssiyhtiöitä tietojärjestelmien kehittämisessä ja käyttöönottoprojektien johtamisessa.

Homma hoituu

Näemme tärkeimpänä tehtävänämme teidän menestyksen digitalisaation alati haastavassa, mutta potentiaalia täynnä olevassa toimintaympäristössä. Otamme sopivin osin agendanne omaksemme ja toteutamme sen tiedolla, taidolla, tunteella ja toiminnalla.